Fix EU

“Hazai – pálya” – Ösztöndíj fiatalok számára

„Hazai-pálya ösztöndíj”

Települési ösztöndíj fiatalok számára.

A projekt egyik fontos célja a települési fiatalok minél szélesebb körének elérése, a fiatal szakemberek városba való vonzása, letelepedésének, családalapításának támogatása. Ez utóbbi esetben elsősorban fiatal, pályakezdő diplomások elérése cél.

Fiatalok helyben tartását célzó ösztöndíj-rendszer szempontjai

Az ösztöndíj feltételrendszerének részletes kidolgozása az önkormányzat hatásköre, a cél, olyan tanulók támogatása, akik egyéb támogatásban nem részesülnek, és képességeik alapján többre hivatottak.

Az ösztöndíjpályázat kiírója Csongrád Város Önkormányzata.

Célcsoport: a konzorciumi partner településeken élő, 18-25 éves korosztályba tartozó, az valamelyik egyetem alap- vagy mesterszakon, nappali vagy levelező tagozaton tanuló, aktív hallgatói státusszal rendelkező személy.

Az ösztöndíjra Csongrád, Felgyő, Tömörkény, Csanytelek és Tiszasas településekről jelentkezhetnek a tanulók, akik teljesírik az alábbi feltételeket:

 1. 18 és 25 év közötti
 2. aktív hallgató státusszal rendelkezik és nappali vagy levelező munkarendben végzi tanulmányait
 3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban nem részesül
 4. tanulmányait a humán közszolgáltatásokkal kapcsolatosan végzi, vagy tanulmányai révén a humán közszolgáltatások területén kíván elhelyezkedni a későbbiekben (oktatás, egészségügy, közigazgatás, szociális terület, közművelődés)
 5. Tanulmányi eredményének: átlaga minimum 3,50 ( a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félévévfolyam átlaga, első éves hallgatók esetében a felvételi pontszám kerül elbírálásra)
 6. ösztöndíjasként vállalják, hogy tanulmányaikat a legjobb tudásokat adva folytatják és
 7. az Ösztöndíj keretein belül, vagy e Szabályzat hatálya alá tartozó településen működő humán közszolgáltatást végző intézménynél önkéntesmunkát végeznek az Ösztöndíj folyósítása időszaka alatt, a támogatási szerződésben vállalt feltételek szerint

A támogatható keretlétszám 20 fő a projekt célterületéről, amely keretlétszámból 12 fő Csongrádi, 2 fő Felgyői, 2 fő Tömörkényi, 2 fő Csanyteleki és 2 fő Tiszasasi lakos kerül kiválasztásra. A főpályázó Csongrád Városi Önkormányzat a projekt műszaki – szakmai eredményének teljesülése érdekében fenntartja magának a jogot, hogy ha nem érkezik be elégséges a feltételeknek megfelelő létszám a konzorciumi partner településekről, de Csongrádon elégséges a feltételeknek megfelelő pályázó pályázata áll rendelkezésre abban az esetben változtasson a keretlétszám területi elosztásán. A támogatható létszám tekintetében biztosítani szükséges, hogy a pályázati eljárás során az összes jelentkezői létszámból lehetőség szerint 7 fő elsőéves hallgató kerüljön kiválasztásra a felvételi pontok nagysága szerint felállított sorrend alapján.

Az ösztöndíj havi összege 25.000 Ft, azaz huszonötezer Ft. A támogatás egy tanév idejére szól.

A hallgatói ösztöndíjrendszer elbírálásának és odaítélésének alapvető szempontjai

A pályázó által benyújtott pályázat legmagasabb értéke:   100 pont, melyből

 1. a pályázó tanulmányi eredménye 40 pont
 2. karrierterv – motiváció értékelése: 30 pont,
 3. a pályázó igazoltan tudományos munkát végez 10 pont
 4. a pályázó rendelkezik államilag elismert nyelvvizsgával   5 pont
 5. a pályázó igazoltan rendelkezik helyi civil szervezeti tagsággal   5 pont
 6. a pályázó igazolt sporteredményekkel rendelkezik   5 pont
 7. a pályázó tanulmányit nappali munkarend szerint végzi   5 pont

Az  50 pont alatti pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek a pályázati eljárás során.

Archívum

Küldje el üzenetét

[contact-form-7 404 "Nem található"]

Kérem adja meg a keresett kifejezést

Shopping Cart