Fix EU

Konzorciumi partnerek

A projektet Csongrád Város Önkormányzata konzorciumban valósítja meg, a konzorciumi tagok száma 8, a konzorciumvezetője Csongrád Város Önkormányzata.

A konzorciumi partnereket 5 települési önkormányzat és 3 intézmény alkotja, akik közösen vállalták a projekt végrehajtását a célterületen élők életminőségének fejlesztése érdekében.

Az 5 települési önkormányzat:

  • Csongrád Város Önkormányzata, Polgármester: Bedő Tamás
  • Felgyő Községi Önkormányzat, Polgármester: Horváth Lajos
  • Csanytelek Község Önkormányzata Polgármester: Forgó Henrik
  • Tömörkény Községi Önkormányzat Polgármester: Bánfi Sándor
  • Tiszasas Községi Önkormányzat Polgármester: Gyói Gábor

Az önkormányzatok működését és tevékenységeit alapvetően, a „helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg.

A 3 intézmény pedig, aki csatlakozott a projekt végrehajtásához az alábbi:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök neve: Mihály Sándor József. Csongrád városban a cigány kisebbséget 4 tagú, közvetlenül megválasztott kisebbségi önkormányzat képviseli. Az önkormányzat a helyi romák mindennapi életének megkönnyítésén fáradozik. Ellátja képviseletüket és megoldást keres a helyi cigányságot érintő problémákra, segíti a fiatal romák polgáriasodását. Feladatának tekinti a csongrádi cigány etnikai hagyományok ápolását, identitásuk megőrzésének elősegítését, a hátrányos helyzetű cigány etnikai lakosság oktatásának, szociális felzárkóztatásának elősegítését, integrálódását. Közreműködik a cigány kisebbség életkörülményeinek javításában, foglalkoztatásuk elősegítésében valamint a cigány etnikum érdekeinek képviseletében. 

Az önkormányzat főbb feladatai:

kisebbségi érdekvédelem,

kapcsolatteremtés és tapasztalatcsere más települési kisebbségi önkormányzattokkal,

kapcsolattartás a helyi önkormányzattal

kulturális élet fejlesztése, rendezvények szervezése, támogatása

felzárkóztatás elősegítése

tehetségek fejlesztése

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény 

Intézményvezető neve: Tóth Irén. Az egészségügyi intézmény integrált intézmény, mely nem csak Csongrád egészségügyi alapellátását biztosítja. Hatáskörébe és feladataiba tartozik Csongrád Város:

– Járóbeteg szakellátás: A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Csongrád város és térsége (Csanytelek, Felgyő, Tömörkény) lakosságának járóbeteg-szakellátását és gondozását látja el. A járóbeteg szakellátási szolgáltatás nyújtása során 16 szakmában, elsősorban az alapszakmákban biztosítja a szakorvosi ellátást.

– Központi orvosi ügyelet: Csongrád város és térsége (Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény) lakosságának orvosi ügyelet feladatellátását biztosítja. Az ügyelet célja, alapvető feladata: a sürgős szükség miatt jelentkező betegek ellátása, hívás esetén haladéktalanul megjelenni, és az adott lehetőségnek megfelelően a tőle elvárható módon első orvosi ellátásban részesíteni, valamint a beteg állapotától függően szükséges intézkedésekről gondoskodni

– Védőnői szolgálat: A védőnői szolgálat száz éve működő, mindenki számára elérhető, népegészségügyi feladatokat szem előtt tartó ellátás. Avédőnők egészségmegőrző feladataikat a gyermekorvosokkal, háziorvosokkal, nőgyógyászokkal együttműködve végzik. A védőnők behatárolt körzetekben dolgoznak, tehát nem választhatók. A védőnői körzetek száma 6, és egy iskolai védőnő látja el a feladatot az intézmény ellátási területén.

– Egészségfejlesztési Iroda: Az EFI térségi szinten működő, a helyi közösségben tevékenykedő, elsősorban egészségfejlesztési és betegségmegelőzési feladatokat ellátó szervezet. Az egészségügyi ellátórendszerhez integráltan működik, koordinálja a kistérség egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocs az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás és a lakosság között.

– Idősgondozás: Az Intézmény személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet az 1993. évi III. törvényben, az I/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, valamint egyéb jogszabályok és a fenntartó hatályos helyi rendeletében szabályozott előírások szerint.

– Gyermekjóléti alapellátás: a gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátásáról gondoskodik. Az ellátás két telephelyen működik Csongrádon.

Kiemelt feladata a gyermekek egyéni szükségleteire irányuló gondozás-nevelés, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtése mellett, a szülők számára lehetőséget biztosítani a bölcsőde életébe való bekapcsolódásra.

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Intézményvezető neve: Kállainé Fodor Mariann. A Család – és Gyermekjóléti Központ a Gyvt. értelmében szolgáltatási, szervezési és gondozási feladatot lát el. Csongrád a Gyvt. 40/A.§-ban meghatározott feladatokat a Család – és Gyermekjóléti központ szervezeti egysége útján látja el. A gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt az intézmény, amelynek keretében biztosítja:

A gyermekekkel és családtagjaikkal, a szociális munka eszközeivel (családgondozással) való a szakmai munka ellátását.

A szolgálatok szakmailag önálló, egymással mellérendeltségi viszonyban lévő szervezeti egységekben látják el a feladatokat.

A település közigazgatási területén élő lakosság körében az egyének és családok szociális és gyermekvédelmi érdekeinek, szükségleteinek feltérképezése, és azok javítása érdekében az intézmény elősegíti a gyermek családban nevelkedését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programokat nyújtását, melyek keretében biztosítja a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

Archívum

Küldje el üzenetét

[contact-form-7 404 "Nem található"]

Kérem adja meg a keresett kifejezést

Shopping Cart